Aktuellt | Water Company

Varje vecka är det en kommun i Sverige som måste koka sitt dricksvatten

Problemen med otjänligt vatten har ökat under de senaste 15 åren i Sverige, och varje vecka utfärdar Folkhälsomyndigheten rekommendationer om kokning av dricksvattnet i förebyggande syfte runt om i hela landet. Sammantaget mellan år 2000-2015 så har det utfärdats ca 44 kokningsrekommendationer per år, i snitt.

Problem med bakterier i vatten uppkommer vid varma förhållanden och de trivs extra bra i stillastående vattensamlingar. Dessa problem upplever vi i våra kommunala nät men också i egna brunnar. Får man i sig otjänligt vatten kan detta leda till akuta hälsoeffekter som främst tarm- och magsjukdomar. Därför är det viktigt att vi kan säkerställa rent vatten.

UV-strålning renar
Användning av UV-ljus för vattenrening är en känd metod sedan årtionden, ljuset förstör DNA-strukturerna hos bakterierna vilket förhindrar deras reproduceringsförmåga. Det är ett världsunikt sätt att rena vattnet, eftersom det inte finns några kemikalier med i spelet. Det här gör den ultravioletta strålningen till ett väldigt miljövänligt och dessutom är det ett energieffektivt sätt att hålla sitt vatten fritt från bakterier och virus.

UV-LED nanoteknik är lösningen
Vi samarbetar med företaget Watersprint och installerar deras vattenreningssystem i våra vattenautomater. Watersprints installation bygger på UV-LED nanoteknik, vilket är en ny teknik som anses möjliggöra banbrytande produkter. Detta utvecklas baserat på den blåa LED-teknologin som belönats med nobelpriset i fysik 2014.

Watersprints produkter drivs på 12 volt och förbrukar endast 10W under tiden de renar vattnet. När de inte renar vatten så förbrukar de ingenting då LED-lamporna stängs av. Detta leder till besparingar på upp till 98 % i jämförelse med exempelvis produkter baserade på UV-lysrör.

Fakta UV-ljus vid vattenrengöring:
> UV-ljuset stoppar bakteriens förmåga att föröka sig
> Ger inga allvarliga förändringar i vattenkvalitet
> Helt fri från kemikalier
> Låga kostnader med många andra reningsprocesser

Gymnasieskolan Vipan i Lund har monterat in Watersprints system i alla sina vattenautomater.
”För de garantier som Watersprints system tillför så tyckte vi att det var en väldigt bra kostnad. Det har ju skett två gånger nyligen att det i Lund varit problem med vattnet. Att kunna garantera rent vatten till våra elever känns därför väldigt betryggande.”

– Gymnasieskolan Vipan, Lund

 

Källor: Folkhälsomyndigheten, Svenskt Vatten och Livsmedelsverket

Vatten till företag

Dricker du tillräckligt med vatten på jobbet?

Vi är alla medvetna om att vatten är livsviktigt för oss, men är du medveten om vilken inverkan ditt vattenintag faktiskt har för din prestation på jobbet? Genom att ha tillgång till filtrerat, kylt och kolsyrat vatten som kommer direkt från kranen ökar både trivseln och prestationsförmågan på din arbetsplats.

Studier visar att vi bör dricka 1,5 liter vatten om dagen. Detta kan kännas mycket om man inte har tillgång till kallt och gott vatten på sin arbetsplats. Förutom att vatten är en nödvändighet för vår kropp och knopp, för rätt vattenintag även med sig andra positiva aspekter. Visste du att vatten förbättrar din koncentration samt motverkar stress, huvudvärk och trötthet?

Vatten vs. kaffe
De flesta arbetsplatser idag erbjuder antingen ljummet kranvatten eller dyrt flaskvatten. Inget av dessa alternativ känns särskilt lockande, vilket resulterar i att man kanske tar en kopp kaffe istället. Många av våra kunder har märkt att kaffeförbrukningen på deras arbetsplatser minskat avsevärt i samband med att de låtit installera en vattenmaskin från oss.

Flaskvatten är 1000 gånger dyrare
Förutom dessa aspekter så kostar vårt vatten bara en bråkdel av vad flaskvatten kostar. Enligt Svenskt Vatten, branschorganisation för alla Sveriges vatten- och avloppsverksamheter, kostar flaskvatten upp emot tusen gånger mer än kranvatten. Detta innebär att du kan dricka 1000 liter kranvatten för samma pris som en liter flaskvatten.

Varför ska jag dricka mer kranvatten?
1. Rätt vattenintag reducerar stress och trötthet
2. Vatten förbättrar koncentrationen och motverkar huvudvärk
3. Vatten får din hjärna att jobba effektivare
4. Vatten gör dig piggare och ökar prestationsförmågan