Välj rätt vatten, med miljövänlig vattenrening | Water Company

Välj rätt vatten för miljöns skull.

Ett enkelt sätt på vilket vi alla kan bidra till lägre koldioxidutsläpp är att välja vårt lokala dricksvatten. Hundratals miljoner liter vatten transporteras årligen runt på våra vägar av lastbilar som förorenar luften, göder våra hav och försurar mark och vattendrag. Helt i onödan.

Vårt vatten filtreras, kolsyras och kyls i ett och samma moment i våra anläggningar direkt på plats. Utan onödiga transporter. Gör ett smartare miljöval du också!

Mer om vårt arbete med Miljö, Hälsa och Säkerhet

Klimatneutralt företag

Begreppet klimatneutral betyder att leva/verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska uppnås genom att reducera den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och genom att använda kompensation för att neutralisera återstående utsläpp.

Vårt långsiktiga mål är att vara klimatneutrala med ett minimum av kompensation, men till dess att vi når dit, kompenserar vi för den klimatpåverkan som vi inte kan reducera genom övriga åtgärder.

Det projekt som vi i år valt för att neutralisera våra utsläpp med är Kikonda Forest Reserve, ett skogsprojekt i Uganda med stark hållbarhetsprofil.

Vi ger även vårt stöd till, och arbetar utifrån, United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga Rättigheter, Arbetsvillkor, Miljö och Anti-Korruption.

Ladda hem och läs mer om vårt arbete med Miljö, Hälsa och Säkerhet

Våra filter

Vi använder en marknadsledande leverantör av filter i världen. Alla deras produkter är godkända och testade av NSF, National Sanitation Foundation. Vårt kommunala vatten är bra men ibland är inte ledningssystemet det bästa och det är där vi kommer in i bilden och renar till en hög nivå. Vi anpassar filter efter rådande förhållande så som gamla rör, mycket kalk i vattnet, höga kopparhalter m.m.

Under 2015 inledde WaterCompany ett samarbete med företaget WaterSprint som jobbar med ett desinfektionssystem som eliminerar bakterier och virus från dusch och dricksvatten. Tekniken är helt miljövänlig och inga kemikalier eller kvicksilver används vid reningen av ditt vatten, allt för att du som kund ska dricka ett hälsosamt vatten. Besök gärna WaterSprint.se för att läsa mer om tekniken.

7NE Cartridge
AC Filterpatron
4K-Plus Filter Cartridge
MC2 Filterpatron