Välj rätt vatten för miljöns skull.

Ett enkelt sätt på vilket vi alla kan bidra till lägre koldioxidutsläpp är att välja vårt lokala dricksvatten. Hundratals miljoner liter vatten transporteras årligen runt på våra vägar av lastbilar som förorenar luften, göder våra hav och försurar mark och vattendrag. Helt i onödan.

Vårt vatten filtreras, kolsyras och kyls i ett och samma moment i våra anläggningar direkt på plats. Utan onödiga transporter. Gör ett smartare miljöval du också!

Klimatneutralt företag

Begreppet klimatneutral betyder att leva/verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska uppnås genom att reducera den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och genom att använda kompensation för att neutralisera återstående utsläpp.

Sedan 2009 är vi ett klimatneutralt företag. Detta mål har vi nått genom klimatkompensation men också genom att vi har installerat solceller på vårt huvudkontor där vi har vår egen kolsyreanläggning. Förutom detta är vi också stolta över vår vattenmaskin Tower som nu också är en klimatneutral produkt.

Det projekt som vi i år valt för att neutralisera våra utsläpp med är Kikonda Forest Reserve, ett skogsprojekt i Uganda med stark hållbarhetsprofil.

Vi ger även vårt stöd till, och arbetar utifrån, United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga Rättigheter, Arbetsvillkor, Miljö och Anti-Korruption.

bakgrund

Tower – klimatneutral produkt

En klimatneutral produkt är en produkt som inte ger upphov till något utsläpp av växthusgaser. De flesta produkter ger upphov till någon typ av utsläpp vid sin framställning vilket innebär att man då klimatkompenserar för de utsläpp som produkten ger upphov till.

Vår Tower ger upphov till 63,95 kg CO2-ekvivalent/år. Det är alltså den mängd som vi klimatkompenserar för varje år och på så vis är Tower en helt klimatneutral produkt. Så för dig som vill hjälpa till att minska på CO2-utsläppet är detta ett ypperligt val.

Läs hela rapporten med beräkningar för Tower nedan.

Tower
bakgrund

Våra filter

Vi använder en marknadsledande leverantör av filter i världen. Alla deras produkter är godkända och testade av NSF, National Sanitation Foundation. Vårt kommunala vatten är bra men ibland är inte ledningssystemet det bästa och det är där vi kommer in i bilden och renar till en hög nivå. Vi anpassar filter efter rådande förhållande så som gamla rör, mycket kalk i vattnet, höga kopparhalter m.m.

Under 2015 inledde WaterCompany ett samarbete med företaget WaterSprint som jobbar med ett desinfektionssystem som eliminerar bakterier och virus från dusch och dricksvatten. Tekniken är helt miljövänlig och inga kemikalier eller kvicksilver används vid reningen av ditt vatten, allt för att du som kund ska dricka ett hälsosamt vatten. Läs gärna mer här eller besök WaterSprint.se.

En hemsida från Basunera

Beställ offert