Alltid bakteriefritt vatten

Få rent vatten i kranen med Watersprints lättinstallerade system

Miljö
bakgrund
watersprint

UV-Led och Nano-teknik

Med Watersprints system renas allt vatten effektivt med hjälp av en LED-genererad UV-desinficering. Produkterna är de mest miljövänliga på marknaden eftersom inga kemikalier och inget kvicksilver används. Vidare är de extremt energieffektiva då de ha en inbyggd flödessensor som gör att LED reningen enbart är påslagen när vattnet flödar. En annan fördel med LED teknik i vattenrening är att vattnet inte värms upp, LED-lamporna avger minimalt med värme till skillnad från exempelvis lysrör. Alla vattenreningsenheter är uppkopplade via Wi-Fi för drift och övervakning och kunden har tillgång till web-portal där all information samlas.

Varför väljer vi inte vanliga UV-Lysrör för rening av vattnet?

Det finns många anledningar till detta. Vi är ett klimatneutralt företag och väljer bara de mest energieffektiva lösningarna. LED-teknik minskar energiförbrukningen med 98% i jämförelse med ett lysrör då man tappar ut vatten 2 timmar varje dag.  Denna nya teknik avger inte heller någon värme vilket gör att stillastående vatten i maskinen heller inte värms upp. Lägg till att Watersprints produkter också är uppkopplade till internet för drift, övervakning och statistik.

Läs mer på Watersprint.se

Inga begränsningar

Allt som behövs är en vattenanslutning, så eliminerar Watersprint effektivt bakterier och virus från vattnet.

Exempel på användningsområden:

  • Hotell och restaurang
  • Vård och omsorg
  • Simhallar
  • Bostad och egen brunn
  • Skolor och idrottshallar

En hemsida från Basunera

Beställ offert