Nyheter Vatten

Varje vecka är det en kommun i Sverige som måste koka sitt dricksvatten

Problemen med otjänligt vatten har ökat under de senaste 15 åren i Sverige, och varje vecka utfärdar Folkhälsomyndigheten rekommendationer om kokning av dricksvattnet i förebyggande syfte runt om i hela landet. Sammantaget mellan år 2000-2015 så har det utfärdats ca 44 kokningsrekommendationer per år, i snitt.

Problem med bakterier i vatten uppkommer vid varma förhållanden och de trivs extra bra i stillastående vattensamlingar. Dessa problem upplever vi i våra kommunala nät men också i egna brunnar. Får man i sig otjänligt vatten kan detta leda till akuta hälsoeffekter som främst tarm- och magsjukdomar. Därför är det viktigt att vi kan säkerställa rent vatten.

UV-strålning renar
Användning av UV-ljus för vattenrening är en känd metod sedan årtionden, ljuset förstör DNA-strukturerna hos bakterierna vilket förhindrar deras reproduceringsförmåga. Det är ett världsunikt sätt att rena vattnet, eftersom det inte finns några kemikalier med i spelet. Det här gör den ultravioletta strålningen till ett väldigt miljövänligt och dessutom är det ett energieffektivt sätt att hålla sitt vatten fritt från bakterier och virus.

UV-LED nanoteknik är lösningen
Vi samarbetar med företaget Watersprint och installerar deras vattenreningssystem i våra vattenautomater. Watersprints installation bygger på UV-LED nanoteknik, vilket är en ny teknik som anses möjliggöra banbrytande produkter. Detta utvecklas baserat på den blåa LED-teknologin som belönats med nobelpriset i fysik 2014.

Watersprints produkter drivs på 12 volt och förbrukar endast 10W under tiden de renar vattnet. När de inte renar vatten så förbrukar de ingenting då LED-lamporna stängs av. Detta leder till besparingar på upp till 98 % i jämförelse med exempelvis produkter baserade på UV-lysrör.

Fakta UV-ljus vid vattenrengöring:
> UV-ljuset stoppar bakteriens förmåga att föröka sig
> Ger inga allvarliga förändringar i vattenkvalitet
> Helt fri från kemikalier
> Låga kostnader med många andra reningsprocesser

Gymnasieskolan Vipan i Lund har monterat in Watersprints system i alla sina vattenautomater.
”För de garantier som Watersprints system tillför så tyckte vi att det var en väldigt bra kostnad. Det har ju skett två gånger nyligen att det i Lund varit problem med vattnet. Att kunna garantera rent vatten till våra elever känns därför väldigt betryggande.”

– Gymnasieskolan Vipan, Lund

Se mer information om Watersprints

 

Källor: Folkhälsomyndigheten, Svenskt Vatten och Livsmedelsverket