Välj rätt vatten för miljöns skull

Begreppet klimatneutral har till följd av vårt ökande miljötänk blivit allt mer omtalat. Men vad betyder det egentligen? Att leva och verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser är att vara klimatneutral. Detta uppnås alltså genom att man reducerar den egna klimatpåverkan i största möjliga mån samt att man på något […]

Läs mer

En hemsida från Basunera