Water Company

Sedan 2009 har vi varit certificerat som klimatneutralt företag enligt South Pole standarden. Detta innebär bl.a. att vi kompenserar 100% av vår CO2 -belastning genom kompensation.

Certifikat för klimatsmart företag

Cirkulär ekonomi

Water Company har arbetat med cirkulär ekonomi sedan 2009. Det innebär att våra vattenautomater är konstruerade så att de är lätta att tillverka.

Communication on progress 2020

Våra produkter

Som de enda på marknaden kan vi erbjuda en klimatneutral vattenautomat. En klimatneutral produkt är en produkt som inte ger upphov till något utsläpp av växthusgaser.

Certifikat för klimatneutral produkt

Klimatneutralitet

Begreppet klimatneutral betyder att verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska uppnås genom att reducera sin klimatpåverkan så mycket som möjligt.

Läs vår klimatrapport

Grunden för cirkulär ekonomi

    MÅLSÄTTNING

De produkter som Water Company tillhandahåller skall vara utformade och tillverkade av material och med komponenter som möjliggör återanvändande med ett minimum av kassation / förnyelse.

Målet är att säkerställa rätt kvalitet uppnås för produkterna samt att tillgodose förekommande miljöaspekter. Levererade produkter och tjänster skall alltid uppfylla förstådda och underförstådda krav med sunt ekonomiskt resultat.

INKÖP

När nya produkter eller tjänster, som kan ha en betydande miljöpåverkan introduceras i företaget utvärderas de för en eventuell revidering av uppsatta miljömål.

Leverantörer skall väljas efter kriterier som att de kan tillverka och anpassa produktionen så att produkterna passar målsättningen avseende hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Underhåll är helt avgörande för livslängden på våra vattenmaskiner.

Det betyder att i vårt abonnemang ingår det allt så som service, reparationer och reservdelar, om olyckan är framme med en trasig reservdel behöver våra kunder inte ta något beslut om den skall lagas eller kasseras, vi fixar reparationen i abonnemanget.

Sålda vattenautomater utan abonnemang riskerar att hamnar på soptippen i förtid. Det är därför ett servicekontrakt alltid ingår när vi hyr ut en vattenmaskin.

Vi väljer vattenautomater som är byggda på ett sådant sätt att dem är enkla att reparera och byta delar på. Viktig är också vårt val av olika slitagedelar så som pumpar och elmotorer att vi väljer hög kvalité vid inköp som är helt avgörande för livslängden.

För att undvika onödiga reparationer är det viktigt att sälja in rätt kapacitet/vattenmaskin till kunden.

För små anläggningar på fel ställe leder till fler fel samt att tänkt livslängd inte uppnås.

Varför byter ibland kunder sina automater? Efter renovering eller flytt passar nuvarande modell ej in, det kan också vara att automaten varit med länge. Ibland behöver kunder ta bort någon vattenautomat på grund av ändrade förutsättningar.

Vad händer då? Alla vattenmaskiner som vi hämtar hem genomgår en fabriksrenovering, pex slangar samt plastkopplingar byts ut, därefter bedömer vi vad som kan återanvändas, ibland blir det hela vattenautomaten, ibland måste vissa delar bytas så som termostat, pump med mera.

En viktig del är såklart utseende på produkten. Om den är väldigt sliten behövs det ibland att vi slipar och blästrar skalet och därefter på med ny färg så ser allt ut som nytt igen. Om skalet är så pass dåligt att färg eller upputsning inte hjälper sätter vi ett nytt skal på vattendispensern. Dessa Vattenautomater hyr vi sedan ut som cirkulära enheter.

Vi reparerar och uppdaterar de enheter vi tar tillbaka och hyr ut dem till nya kunder som cirkulära enheter.

Detta innebär att vi håller så många av våra vattenautomater i omlopp så länge som möjligt.

När det är dags för att återvinna delar eller hela vattenautomaten plockas den ner och separeras i rätt återvinningsdel till förmån för miljön och resursförbruket.

Våra klimatinsatser

Solceller på taket

2016 etablerade vi solceller på vårt huvudkontor i Vara, där vi har vår egen kolsyreanläggning. Med vår anläggning producerar vi 100.000 kWh/år.

Transport

Vi strävar efter att minimera våra klimatutsläpp och har därför för närvarande sex el-transportbilar som vi använder för att genomföra våra leveranser till våra kunder.

Klimatkompensation

Det projekt som vi i år valt för att neutralisera våra utsläpp med är Kikonda Forest Reserve, ett skogsprojekt i Uganda med stark hållbarhetsprofil.

Klimatneutral vattendispenser

Vi har valt att även klimatkompensera våra produkter. Vår Tower ger upphov till enbart 63,95 kg CO2-ekvivalent/år. Då är nyttjande och återvinning av produkten även inräknat.

Klimatneutralt företag

Sedan 2009 har vi varit ett klimatneutralt företag. Vi har uppnått detta mål genom klimatkompensation, men också genom att minska vår konsumtion av el, vatten, värme, bränsle.

Vårt cirkulära sortiment

Genom våra återbrukade och renoverade vattenautomater får du tillgång till friskt och rent vatten som smakar precis som från en helt ny maskin, men där du bidrar till en bättre miljö.

Vad ingår när jag hyr en vattenautomat?

Vi på Water Company vill göra ditt liv lite enklare och hälsosammare med våra vattenautomater av högsta kvalitet. När du väljer oss får du inte bara en maskin som ger dig vatten -du får en komplett lösning som säkerställer att du alltid har rent, fräscht och bubblande vatten tillgängligt. Här är vad som gör oss speciella – allt ingår i våra abonnemang!

Ritade bilder på skiftnycklar

Fri installation

När ni väljer en vattenautomat från Water Company kommer vi självklart och installerar den. Behöver vattenledning justeras bistår vi med tydliga instruktioner.

Ritad bild på mynt

Fast månadskostnad

När ni låter oss installera en vattenmaskin vet ni alltid på förhand vad månadskostnaden blir. I våra abonnemang ingår nämligen både löpande underhåll och byte av kolsyretuber.

Ritad bild av person som sitter i kundtjänst

Service ingår

Vattenmaskiner behöver löpande underhåll och service. I vårt abonnemang behöver ni inte fundera på detta. Vi vet när service behövs.

Ritad bild på droppar och vattenyta.

Filtrerat

I snitt finns  det en kommun per vecka i Sverige som har problem med för mycket bakterier i sitt dricksvatten. Vi har alltid branschens bästa filter i våra maskiner - 0,1 microns rening!  

Animerad bild på AquaStopper.

AquaStopper

Vad händer om olyckan är framme och en ledning går sönder i era lokaler? Vi monterar skydd som både upptäcker  och automatiskt stänger av vattentillförseln vid en olycka. Enkelt och säkert.

Ritad bild på vattenglas.

Fri kolsyra

Vi ser till att ni alltid har kolsyra i automaten. Vår servicepersonal fyller på din automat innan kolsyran tar slut. Noggrant planerade serviceturer för minsta möjliga körsträcka.  

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du att vi tar kontakt med dig och hjälper dig att välja rätt vattenmaskin för din verksamhet? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi omgående. Det går naturligtvis också bra att ringa oss på 020-49 51 00.

020-49 51 00

Vanliga frågor