Miljö Nyheter Vatten

Välj rätt vatten för miljöns skull

Begreppet klimatneutral har till följd av vårt ökande miljötänk blivit allt mer omtalat. Men vad betyder det egentligen? Att leva och verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser är att vara klimatneutral. Detta uppnås alltså genom att man reducerar den egna klimatpåverkan i största möjliga mån samt att man på något vis kompenserar för att neutralisera återstående utsläpp.

Än så länge är det inte särskilt vanligt att som svenskt företag vara klimatneutralt. Enligt klimatsmart.se är endast 151 av Sveriges företag idag klimatneutrala, och då finns det över en miljon företag i Sverige…

Vad gör vi?
Vi på Water Company är stolta över att vara ett klimatneutralt företag och ser det som en självklarhet att verka för vår miljö och en mer hållbar framtid. Vårt långsiktiga mål är att vara klimatneutrala med ett minimum av kompensation, men till dess att vi når dit, kompenserar vi för den klimatpåverkan som vi inte kan reducera genom övriga åtgärder. Det huvudsakliga projektet vi har valt för att neutralisera våra utsläpp är Kikonda Forest Reserve, ett skogsprojekt i Uganda med stark hållbarhetsprofil.

Förutom detta projekt ger vi även vårt stöd till, och arbetar utifrån, United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga Rättigheter, Arbetsvillkor, Miljö och Anti-Korruption.

Watersprint – marknadsledande leverantör av filter i världen
Under 2015 inledde vi ett samarbete med företaget Watersprint, marknadsledande leverantör leverantör av filter i världen och som jobbar med ett desinfektionssystem som eliminerar bakterier och virus från dusch och dricksvatten. Tekniken är helt miljövänlig och inga kemikalier eller kvicksilver används vid reningen av vattnet, allt för att du som kund ska kunna dricka ett hälsosamt vatten.

Alla Watersprints produkter är godkända och testade av NSF, National Sanitation Foundation. Vårt kommunala vatten är bra, men ibland är inte ledningssystemet det bästa och det är där vi kommer in i bilden och renar till en hög nivå. Vi anpassar filter efter rådande förhållande så som gamla rör, mycket kalk i vattnet, höga kopparhalter m.m. Med ett filter till din vattenmaskin behöver du aldrig oroa dig över förorenat vatten utan kan alltid njuta av ditt vatten, direkt från kranen.

Vad kan du göra?
Ett enkelt sätt på vilket vi alla kan bidra till lägre koldioxidutsläpp är att välja vårt lokala dricksvatten. Hundratals miljoner liter vatten transporteras årligen runt på våra vägar av lastbilar som förorenar luften, göder våra hav och försurar mark och vattendrag. Helt i onödan.

Med en vattenmaskin från Watercompany förädlas vatten du redan har i kranen till filtrerat, kallt, stilla eller kolsyrat bordsvatten av högsta kvalitet. Allt i ett och samma moment i våra maskiner direkt på plats. Utan onödiga transporter.

Gör ett smartare miljöval du också, välj vatten från Water Company