Därför är vi ett klimatneutralt företag

”Den filosofien som styr allt vi gör är, att vi måste lämna en bättre jord åt våra barn och barnbarn än den vi ärvt. Vår strävan är att möjliggöra ett sätt att verka för minimal påverkan av vår miljö. Att vi är ett gott exempel som andra tar efter och vill följa. Då är miljöhänsyn central och måste tänkas in i allt vi gör, hur vi köper in, hur vi producerar, hur vi levererar och hur vi jobbar i det cirkulära tänket”.

Ulf Persson, grundläggare & VD, Water Company

bakgrund

Hur jobbar vi med miljö?

Företaget

Sedan 2009 har vi varit certificerat som klimatneutralt företag enligt South Pole standarden.

Detta innebär bl.a. att vi kompenserar 100% av vår CO2 -belastning genom kompensation.

Cirkulär ekonomi

Water Company har arbetat med cirkulär ekonomi sedan 2009.

Detta innebär att våra vattenautomater är konstruerade så att de är lätta att tillverka. Det måste vara enkelt att reparera och byta ut delar så att våra vattenautomater håller längre.

Produkter

Som de enda på marknaden kan vi erbjuda en klimatneutral vattenautomat.

En klimatneutral produkt är en produkt som inte ger upphov till något utsläpp av växthusgaser. De flesta produkter ger upphov till någon typ av utsläpp vid sin framställning vilket innebär att man då klimatkompenserar för de utsläpp som produkten ger upphov till.

DOKUMENTATION

Vi säger inte bara att vi tar miljön på allvar. Vi kan också dokumentera det.

Klimatrapport-2019

I vår klimatrapport från 2019 kan du se siffrorna för våra olika klimatutsläpp

Ladda ner PDF

Climate Neutral Company Certificate

Detta certifikat intygar att Water Company är ett klimatneutralt företag.

Ladda ner PDF

Klimatneutral Produkt Certifikat

Detta certifikat intygar att vår Tower vattenautomat är en klimatneutral produkt.

Ladda ner PDF

On progress 2020

UN GLOBAL COMPACT
Communication on progress 2020

Ladda ner PDF

Climate Neutral Company Certificate

Detta certifikat verifierar att Water Company är en klimatneutral produkt.

Ladda ner PDF

bakgrund

Cirkulär ekonomi

”Water Company har arbetat med cirkulär ekonomi sedan 2009. Detta innebär att våra vattendispensrar är konstruerade så att de är lätta att tillverka. Det måste vara enkelt att reparera och byta ut delar så att våra de håller längre. Vi använder också restträ för att göra skåpen till vår klimatneutrala vattendispenser ”Tower”…”

Ulf Persson, grundläggare & VD, Water Company

Grunden för cirkulär ekonomi

Vi säljer inte våra vattenautomater utan väljer att hyra ut dem, därför att det är det bästa sätt att säkra att våra vattenautomater lever så länge som möjligt, vilket är precis det som cirkulär ekonomi handlar om.

Målsättning

De produkter som Water Company tillhandahåller skall vara utformade och tillverkade av material och med komponenter som möjliggör återanvändande med ett minimum av kassation / förnyelse.

Målet är att säkerställa rätt kvalitet uppnås för produkterna samt att tillgodose förekommande miljöaspekter. Levererade produkter och tjänster skall alltid uppfylla förstådda och underförstådda krav med sunt ekonomiskt resultat.

Inköp

När nya produkter eller tjänster, som kan ha en betydande miljöpåverkan introduceras i företaget utvärderas de för en eventuell revidering av uppsatta miljömål.

Leverantörer skall väljas efter kriterier som att de kan tillverka och anpassa produktionen så att produkterna passar målsättningen avseende hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Kompetens

För att säkerställa medarbetarnas medvetenhet om relevansen och betydelsen av hur de själva bidrar till att kvalitets- och miljömålen uppnås, vidareutbildas medarbetarna kontinuerligt för att säkerställa erforderlig kompetens.

Förutom deltagande i kurser sker vidareutbildning genom studiebesök och besök av olika mässor.

Kvalité

Säkerställande av god kvalité på produkter, grundas genom systematisk planering, kontroll och dokumentering samt genom uppföljning erfarenhetsredovisning.

Genomförandet av kvalitets- och miljösäkrande åtgärder ingår i det ordinarie arbetet och är i grunden baserat på en effektiv egenkontroll. Kontroll utföres enligt kvalitets och miljöplan eller rutinbeskrivningar för att visa att den färdiga produkten uppfyller specificerade krav.

Checklista genomgång

Vid ledningens genomgångar finns följande underlag tillgängliga:

 • Resultat av gjorda revisioner
 • Kundreklamationer och ”feedback”
 • Prestanda och produkters överenstämmelse med ställda krav
 • Status hos förebyggande och korrigerande åtgärder
 • Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar
 • Förändringar som skulle kunna påverka kvalitets- och miljöledningssystemet och rekommendationer till förbättringar
bakgrund

Så här jobbar vi med cirkulär ekonomi

Vi säljer inte våra vattenautomater utan väljer att hyra ut dem, därför att det är det bästa sätt att säkra att våra vattenautomater lever så länge som möjligt, vilket är precis det som cirkulär ekonomi handlar om.

1. Underhåll/Service

Underhåll är helt avgörande för livslängden på våra vattenmaskiner.

Det betyder att i vårt abonnemang ingår det allt så som service, reparationer och reservdelar, om olyckan är framme med en trasig reservdel behöver våra kunder inte ta något beslut om den skall lagas eller kasseras, vi fixar reparationen i abonnemanget.

Sålda vattenautomater utan abonnemang riskerar att hamnar på soptippen i förtid. Det är därför ett servicekontrakt alltid ingår när vi hyr ut en vattenmaskin.

2. Reparation

Vi väljer vattenautomater som är byggda på ett sådant sätt att dem är enkla att reparera och byta delar på.

Viktig är också vårt val av olika slitagedelar så som pumpar och elmotorer att vi väljer hög kvalité vid inköp som är helt avgörande för livslängden.

För att undvika onödiga reparationer är det viktigt att sälja in rätt kapacitet/vattenmaskin till kunden.

För små anläggningar på fel ställe leder till fler fel samt att tänkt livslängd inte uppnås.

3. Byta

Varför byter ibland kunder sina automater? Efter renovering eller flytt passar nuvarande modell ej in, det kan också vara att automaten varit med länge. Ibland behöver kunder ta bort någon vattenautomat på grund av ändrade förutsättningar.

Vad händer då? Alla vattenmaskiner som vi hämtar hem genomgår en fabriksrenovering, pex slangar samt plastkopplingar byts ut, därefter bedömer vi vad som kan återanvändas, ibland blir det hela vattenautomaten, ibland måste vissa delar bytas så som termostat, pump med mera.

En viktig del är såklart utseende på produkten. Om den är väldigt sliten behövs det ibland att vi slipar och blästrar skalet och därefter på med ny färg så ser allt ut som nytt igen. Om skalet är så pass dåligt att färg eller upputsning inte hjälper sätter vi ett nytt skal på vattendispensern. Dessa Vattenautomater hyr vi sedan ut som cirkulära enheter.

4. Återvinna

Vi reparerar och uppdaterar de enheter vi tar tillbaka och hyr ut dem till nya kunder som cirkulära enheter.

Detta innebär att vi håller så många av våra vattenautomater i omlopp så länge som möjligt.

När det är dags för att återvinna delar eller hela vattenautomaten plockas den ner och separeras i rätt återvinningsdel till förmån för miljön och resursförbruket.

Det innebär att vi håller så många av våra vattenautomater i omlopp som möjligt och återvinner så många av reservdelarna som möjligt. Till förmån för miljön och resursförbruket.
bakgrund

KLIMATNEUTRALITET – företag och produkt

”Water Company är ett klimatneutralt företag och är dom enda på marknaden som erbjuder en klimatneutral vattendispenser”

Ulf Persson, grundläggare & VD, Water Company

Klimatneutralitet

Begreppet klimatneutral betyder att leva/verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska uppnås genom att reducera den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och genom att använda kompensation för att neutralisera återstående utsläpp.

Klimatneutralt företag

Sedan 2009 har vi varit ett klimatneutralt företag. Vi har uppnått detta mål genom klimatkompensation, men också genom att minska vår konsumtion av el, vatten, värme, bränsle.

Solceller på taket

I 2016 etablerade vi solceller på vårt huvudkontor i Vara, där vi har vår egen kolsyreanläggning. Med vores solcelleanlæg producerer vi 45.000 kWh pr. år.

Transport

Vi har för närvarande sex el-transportbilar.

Du kan se detaljer om våra klimatutsläpp i klimatrapporten nedan.

Klimatkompensation

Det projekt som vi i år valt för att neutralisera våra utsläpp med är Kikonda Forest Reserve, ett skogsprojekt i Uganda med stark hållbarhetsprofil.

Klimatneutralitet

Begreppet klimatneutral betyder att leva/verka på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Detta ska uppnås genom att reducera den egna klimatpåverkan så mycket som möjligt och genom att använda kompensation för att neutralisera återstående utsläpp.

Klimatneutral vattendispenser

Vi har utöver vår ordinarie klimatkompensering nu också valt att kompensera våra produkter. Först ut är vår Tower som ger upphov till 63,95 kg CO2-ekvivalent/år. Då är även nyttjande och återvinning av produkten inräknad i denna kompensering.

Exempel på cirkulär enheten Tower-modellen

Materialet till vår produkt Tower består av följande:

 • Yttre hölje i massivt trä (utgörs av spillvirke från tillverkningen av massiva trägolv)
 • Spillbricka och spillvatten rör är tillverkade i rostfritt stål
 • Kranar tillverkade i plast med utbytbara slitage delar
 • Filterhållare i plast och metall
 • Kylenhet ergonomisk utformad med senaste kylteknik utan fluorerande kolväten
Läs mer

Totalt har vi ca 1500 enheter av denna produkt ute hos kunder som vi kompenserar för. På årsbasis rör det sig om ytterligare 96 ton CO2 som vi kompenserar. För dig som vill hjälpa till att minska på CO2-utsläppet är detta ett ypperligt val.

Läs hela rapporten med beräkningar för Tower nedan.

En hemsida från Basunera